OGRZEWNICTWO, KLIMATYZACJAW systemach centralnego ogrzewania i instalacjach klimatyzacyjnych stosuje się pompy obiegowe.

W zależności od konstrukcji proponujemy:
 • pompy bezdławnicowe gwintowane i kołnierzowe
 • pompy dławnicowe IN-LINE
 • pompy blokowe

 • Zobacz też: pompy obiegowe

  ZAOPATRZENIE W WODĘ  Do zaopatrzenia w wodę stosuje się pompy wielostopniowe.

  W zależności od zastosowania proponujemy:
  pompy głębinowe
  pompy pionowe
  • pompy poziome

  Pompy mogą pracować ze stałą prędkością obrotową lub przy zastosowaniu przetwornic częstotliwości ze zmienną prędkością obrotową. .

  WODA ZANIECZYSZCZONA I ŚCIEKI  W zależności od zastosowania proponujemy:
  • pompy do wody zanieczyszczonej
  • pompy przetłaczające ścieki
  • zintegrowane urządzenia do przetłaczania ścieków
  • przepompownie

  Pompy mogą być wyposażone w urządzenie tnące w celu efektywnego odprowadzania wody brudnej lub ścieków.

  Zobacz też: pompy ściekowe